TÄVLINGSREGLER

REGLER

På denna sida hittar du kortare regelsammanfattningar för de tre tävlingsdisciplinerna Fighting, Duo och Newaza.

Fullständiga regler hittar du på Svenska Jujutsufederationens hemsida.

Regelsammanfattning – Jujutsu Fighting

Gällande tävlingskort för U18 och seniorer:
Om någon av de två som ska mötas saknar tävlingskort körs matchen enligt reglerna “Senior Amatör” och då är inga slag eller sparkar mot huvudet tillåtna. I övrigt gäller vanliga senior-regler. Tävlingskort kan ansökas om här om du vill kunna tävla enligt ordinarie regler. Barn och ungdomar under 15 år behöver aldrig ansöka om tävlingskort eftersom att slag och sparkar mot huvudet alltid är förbjudna.

OBS! Tandskydd är ett krav för tävlande i Fighting oavsett ålder.

Matchen:

I Fighting tävlar man som hörs på namnet mot en annan motståndare. Deltagarna är uppdelade i klasser fördelade på damer/herrar och på olika viktklasser. Man har en tävlingsyta som är 8 x 8 meter med en omkringliggande varningszon.

Tävlingen består av 3 delar:
1. Slag och sparktekniker,
2. Kast, nedläggningar, låsningar och halslås.
3. Golvtekniker, liggande låsningar och halslås.

Matchtid:
Man tävlar i 1 rond om 3 minuter.
Matchen stoppas med utropet ”matte” om:
– de tävlande är utanför tävlingsområdet
– om dödläge uppstår
– vid regelbrott
– vid skada
– i samband med resultatlösa fasthållningar
– för att ordna klädseln
– när matchen är slut.

Tävlingsförlopp:
Tävlingen börjar i del 1 där det gäller att med slag och sparktekniker skaffa sig poäng. För att att få poäng så måste teknikerna vara rena och bra.

När någon av de tävlande får grepp i den andra övergår matchen automatiskt i del 2. Där gäller det att få ned sin motståndare på mattan med ett kast eller någon nedläggning eller få motståndaren att ”klappa av” (ge upp) med en låsning eller halslås.

När båda har hamnat på golvet övergår matchen i del 3 där det gäller att kontrollera och hålla fast motståndaren i 20 sekunder eller få motståndaren att ”klappa av”.

Om kontakten mellan de båda tävlande bryts i del 2 eller 3 startar de om i del 1 igen.
Den som har flest poäng vid matchtidens slut vinner matchen men om man lyckats få minst en ippon, dvs 2-poängsteknik samtliga delar (1, 2 och 3) vinner man matchen innan matchtidens slut.

Domare:
Tävlingen bedöms av 4 domare.
Mattdomaren befinner sig på tävlingsområdet och har ansvaret för matchens genomförande och utdelar även poäng. De två sidodomarna befinner sig utanför tävlingsområdet och ger poäng. Bordsdomaren sitter i sekretariatet och samordnar matt- och sidodomarnas poäng som har meddelats sekretariatet.

Poängräkning:
För att poäng ska registreras måste två domare vara överens. När en domare anser att en tävlande fått poäng markerar han detta genom att visa den tävlandes färg (röd eller blå). Domaren har dessa färger på band runt sina handleder.

Poängen utdöms i ippon (2 poäng). Domaren håller handen rakt upp.

Eller i waza-ari (1 poäng). Domaren håller handen rakt ut åt sidan

Ippon (2 poäng) ges för oblockerade slag eller sparkar mot kroppen eller huvudet. Kast eller nedläggningar där utövaren har full kontroll ger också ippon

Waza-ari (1 poäng) ges då tekniken träffar men delvis är blockerad eller då ett kast utförs men utan perfekt kontroll. Slag och sparkar under bältet är ej tillåtet. Om en tävlande träffar för hårt eller på annat sätt bryter mot reglerna resulterar detta i varningar.

Fasthållning på golvet i 15 sekunder ger ippon (2 poäng) samt när motståndaren ”klappar av” eller ger sig vid till exempel strypningar, arm eller benlås. Vid fasthållning i 10-14 sekunder ges en waza-ari (1 poäng). Döms det ippon i alla tre delmomenten (slag/spark, kast och golvtekniker) under en match är kampen avgjord innan tiden är slut.

Regelbrott:
Som otillåten handling räknas:
– Slag eller spark efter grepp.
(Det är dock tillåtet att utdela en slag- eller sparkteknik i samband med själva greppandet.)
– Slag eller spark mot liggande.
– Okontrollerad, eller farlig teknik.
– Strypning i rörelse.
– Slag eller spark under bältet

Domarna utdelar även bestraffningar när någon tävlande gör en otillåten handling. Det finns 3 grupper av bestraffningsformer, lätt förbjuden handling, förbjuden handling och svår förbjuden handling.

1. Lätt förbjuden handling = Shido (motståndaren får 1 poäng)
2. Förbjuden handling = Chui (motståndaren får 2 poäng)
3. Lätt förbjuden handling + förbjuden handling = Keikoku
4. Två förbjudna handlingar = Hansokomake (diskvalificering)
5. Svår förbjuden handling = diskvalificering

Regelsammanfattning – Jujutsu Duo

I Duo tävlar man parvis i en uppvisningsform, där försvar mot vissa fastställda attacker bedöms utifrån timing, realism, show och samspel i paret.

Tävlingsförlopp:
I partävling tävlar man om vilket par som utför det bästa, mest effektiva och snabbaste försvaret mot ett antal förutbestämda angrepp.

Angreppen är uppdelade i 4 grupper:
1. Angrepp med händerna.
2. Angrepp med livtag, hals- och nacklås.
3. Angrepp med slag och spark.
4. Angrepp med vapen (påk och kniv).

Varje grupp består av 5 angrepp. Mattdomaren lottar 3 av dessa som skall utföras av båda paren men i olika ordningsföljd.

Det är viktigt att angreppet är korrekt utfört och att försvaret är relevant i förhållande till angreppet. Atemi i försvaret skall utföras på ett naturligt sätt och alla kast och nedläggningar skall ske med balansbrytning i god fart. Avslutningarna ska ske på ett kontrollerat sätt.

Domare:
Partävlingen bedöms av en jury om 5 personer som är licenserade domare.
Poängen ges i en skala från 0 till 10 av varje jurymedlem. Den lägsta och den högsta poängen räknas bort.
På order av mattdomaren ger juryn poäng efter varje serie av 3 tekniker.
Paren växlar startordning för de olika angreppsserierna hela tiden så att bedömningen skall bli så rättvis som möjligt. Det par som har flest poäng i slutet vinner.

Juryn ska titta på och bedöma följande:
1. Attityd
2. Effektivitet
3. Snabbhet
4. Kontroll
5. Kraftfullt angrepp

Regelsammanfattning – Jujutsu Newaza

I Newaza är målet att tvinga motståndaren att ge upp med hjälp av lås eller strypningar. Matchen börjar stående men avgörs oftast på marken. Poäng delas ut för kast/nedtagningar och för olika positioner på mattan. Reglerna liknar de som används i BJJ med några undantag. Mer info om Newaza-reglerna kommer senare…